Filmy Twórcze [Dr Agi Bali]

Lagunart&ducky Galeria Autorska [Dr Agi Bali] Jarmark Sztuki Pod Lipami w Poznaniu.

Marvento Duo Concert / Wero & Eliza /
Galeria Autorska Lagunart&ducky / Dr Agi Bali

Lagunart&ducky Galeria Autorska [Dr Agi Bali] Wieczór Poezji – Opowieści

Lagunart&ducky Galeria Autorska [Dr Agi Bali] Wystawa Malarstwa Jolanty Szwarc.

Lagunart&ducky Galeria Autorska [Dr Agi Bali] Fragmenty Świata / Beata Pendowska

Lagunartducky Galeria Autorska [Dr Agi Bali] Fragmenty Świata / Rozalia Nowak

Lagunart&ducky Galeria Autorska [Dr Agi Bali] Fragmenty Świata / Eternity Tandem
Dr Agi Bali & Grażo

Lagunart&ducky Galeria Autorska [Dr Agi Bali] Fragmenty Świata / Z Pyłu Snu Facebox Bogumiła Janicka

Lagunart&ducky Galeria Autorska [Dr Agi Bali] Fragmenty Świata / Fotografia Dęby
Andrzej Maciejewski

Lagunart&ducky Galeria Autorska [Dr Agi Bal] / 17 Dyżur Nadziei* Agnieszka Balewska

Lagunart&ducky Galeria Autorska [Dr Agi Bali] Fragmenty Świata / Julia Zabrocka

Lagunart&ducky Galeria Autorska na La Bazaar w ODK Pod Lipami w Poznaniu

Agnieszka Balewska / Dyżury Nadziei w Galerii Autorskiej Lagunart&ducky w Poznaniu.

Agnieszka Balewska / Spotkania ze Sztuką
Dr Agi Bali w Lagunart@ducky

Agnieszka Balewska / Wystawa Malarstwa w Galerii ODK Pod Lipami w Poznaniu.

Agnieszka Balewska / Wystawa Malarstwa w Galerii ODK Słońce w Poznaniu.

Agnieszka Balewska / Zapowiedź Wystawy w Galerii Muzeum – Pracowni J.I. Kraszewskiego w Poznaniu

Agnieszka Balewska / Zapowiedz Wystawy Malarstwa w Galerii ODK Słońce w Poznaniu.

Agnieszka Balewska / Dokument z 02 01 2019 r. Wystawa Malarstwa
w Centrum Politechniki Poznańskiej.

Agnieszka Balewska dr / Warsztaty Animacji Artystycznej w Instytucie Kulturoznawstwa UAM.

Lagunart&ducky Galeria Autorska [Dr Agi Bali] Beata Pendowska Malarstwo* w Pod Lipami 11 05 2016
Lagunart&ducky Galeria Autorska [Dr Agi Bali] Piotr Pawlak Poezja* ODK Pod Lipami Poezja 04 11 2016
Lagunart&ducky Galeria Autorska [Dr Agi Bali] Hania Krugielka Poezja* w ODK Pod Lipami 27 09 2017
Lagunart&ducky Galeria Autorska [Dr Agi Bali] Dyżur Nadziei w ODK Pod Lipami w Poznaniu, Jesień 2020
Dr Agnieszka Balewska Wystawa *Zdarzenia Natury Kosmicznej 03 w ODK Pod Lipami w Poznaniu 11.09.19
Agnieszka Balewska [Dr Agi Bali] / Lagunart&ducky Galeria Autorska 20. 01. 21 Maski i Animacje @)))

Animacje Artystyczne i Filmowe w Lagunart&ducky

Animacja Film [Dr Agi Bali] 2015 Nokturny / Agnieszka Balewska

Animacja Film [Dr Agi Bali] 2014 / Ikony* Agnieszka Balewska

Animacja Film [Dr Agi Bali] 2016
Kolaże & Bajarze* Agnieszka Balewska

Animacja Film [Dr Agi Bali] Serpentinata* 2016 / Agnieszka Balewska

Animacja Film [Dr Agi Bali] 2016 / The Beginning of Visual Reality* Agnieszka Balewska

Agnieszka Balewska / Animacja Skins Collages – Film z Galerii Autorskiej Lagunart&ducky

Lagunart&ducky Galeria Autorska [Dr Agi Bali] Dyżur Nadziei 2019 w ODK Pod Lipami w Poznaniu

Lagunart&ducky Galeria Autorska [Dr Agi Bali] Dyżur Nadziei 2020 w ODK Pod Lipami w Poznaniu

Agnieszka Balewska [Dr Agi Bali] Gęsta Piwnica / Dense Cellar w Galerii Autorskiej Lagunart&ducky.
Moja wypowiedź o twórczości i sztuce:

Agnieszka Balewska / Dr Agi Bali / “Alibi na Życie” w reżyserii Kasi Kajewskiej * Film dokumentalny.

Alfa 2020:

Lagunart&ducky Galeria Autorska [Dr Agi Bali] / *Projekt Alfa 2020* & Rozalia Nowak * Malarstwo

Lagunart&ducky Galeria Autorska [Dr Agi Bali] *Projekt Alfa 2020* & Piotr Pawlak * Malarstwo

Lagunart&ducky Galeria Autorska [Dr Agi Bali] *Projekt Alfa 2020 /3* & Beata Pendowska* Malarstwo
Lagunart&ducky Galeria Autorska [Dr Agi Bali] Alfa 2020* Odsłona IV Agnieszka Balewska / Malarstwo*
Lagunart&ducky Galeria Autorska [Dr Agi Bali] Projekt Alfa 2020* Odsłona IV Agnieszka Balewska Wstęp